Facebook
Instagram
Facebook
Instagram
Rulo Çim

Daha önce alana ekilerek oluşturulmuş, birkaç kez biçilerek ve bakımla kök gelişimi sağlanmış çimin, araziden kesilerek ( kökleriyle birlikte) adeta bir halı gibi , rulolar halinde sarılarak, başka bir alana serilmesi için hazır hale getirilmesidir. Özellikle sıcak yaz aylarında , ekme çimin riskli olduğu zamanlarda hazır çim uygulaması oldukça yaygındır.

Hazır çim yeni yerine serilmeden önce tarlaya ekilmiş, defalarca sulama , biçim, gübreleme işlemi görmüş olması açısından ekme çime göre daha maliyetli bir iştir. Gerek ekim, gerek bakım ve gerekse ağır hazır çim rulolarının taşınması ve nakliyesi ekme çime göre maliyeti arttıran kalemlerdir.

Geçmiş yıllarda hazır çimin fazla tanınmaması, talep azlığı vs gibi nedenlerden dolayı az sayıda hazır çim üreticisi olduğundan fiyatlar oldukça yüksekti ve çoğunlukla belediye park ihalelerinde uygulama alanı bulmakta idi. Ancak günümüzde hazır çime olan talep artmış buna paralel olarakta üretici sayısı ve dolayısıyla rekabet artmış ve fiyatlar daha makul düzeylere inmiştir. zamanla enflasyonun etkisiyle herşeyin fiyatı yükselirken 7-8 yıllık bir süreye rağmen hazır çim fiyatları neredeyse yarı yarıya hatta bazı durumlarda üçte bir fiyatına düşmüştür.

Hazır çim ( rulo çim) yaz ayları yanında , kısa bir süre içinde yeşil alan tesis edilmesi gerektiği hallerdede imdada yetişmektedir. Hazır çim uygulamalarının yaygın olmadığı dönemlerde Hazır çim uygulaması oldukça pahalı ve külfetli bir işti, ancak günümüzde hem daha pratik ve bilinçli bir şekilde uygulanmakta ve hemde daha ekonomik şartlarda Hazır çim tesis etme olanağı mümkün olmaktadır. Hazır çim plastik halı saha değildir. Çoğu kişi bu yanılgıya düşmektedir. Hazır çimde diğer çim gibi iyi bir toprak hazırlığına ve Hazır çimde beslenmeye ve bakıma gereksimin duyar.
 

Hazır Rulo Çim Uygulaması

Hazır çim uygulamalarında kullanılan karışım önemlidir ve ister Hazır çim ve isterse ekme çim olsun o bölge koşullarına adapte olabilecek bir karışımdan oluşturulması gerekmektedir. Hazır çimde başarı sağlayabilmek için ilk koşul döşendiği günden itibaren sıkça ve bolca su verilmesidir. sulamada günün yakıcı sıcaklarından kaçınmalı ve daha serin saatler seçilmelidir. Hazır çim alana serilmeden önce çim uygulanacak alan temizlenmeli ve çim toprağı işlenmeli, toprak iyi değilse iyi toprak serilmeli ve üzerine Hazır çim uygulanmalıdır. Hazır çim uygulandıktan sonra silindirle sıkıştırılarak toprakla teması sağlanmalıdır.

Çim Alanı Tesisi

Çim: Şehirleşme ile birlikte yeşil alanların hızla yok olması gerek görsel ve gerekse sağlık açısından kotu çevre koşullarının oluşmasına neden olmuş ve zamanla bunun yapay yolla telafisine gidilmiştir. Daha yaşanabilir ortamlar yaratmak için şehirlerde park ve bahçeler tesis edilmeye başlamıştır. Park ve bahçe tesisinde en önemli unsurlardan biriside çim dir. Alanda bulunan ağaç ve çiçekler için güzel bir fon oluşturarak diğer bitkilerin güzelligini ortaya çıkarır. Çim gerek görsel olarak estetik bir gorunum oluşturmakta ve gerekse güneş ışınlarını emerek gözlerin güneş ışınlarından etkilenmesini azaltmakta, tozları engellemekte, temiz bir ortam sağlamaktadır. Spor sahalarında ise yumuşak bir zemin oluşturarak üzerinde daha emniyetle hareket edilebilir bir alan oluşturmaktadır. Fazla egim arzeden alanlarda tutucu görev görerek toprak kaymasını engeller.

 Çim ile İlgili Önemli Bilgiler

1 - Çim tesisinde alanda çok sayıda bitki bulundurulması gerek görsel ve gerekse bakım süreci açısından olumsuz bir durum yaratır. Bitkiler çim alanının kenarına gelecek( geri planda kalacak) şekilde dikilmelidir.

 2 - Çim ekiminden önce alandaki her türlü inşaat işi(bina,yol,duvar, aydınlatma vs) önceden bitirilmiş olmalıdır..

 3 - Çim ekiminden önce bitkilendirme işi tamamlanmalıdır.

 4 - Yabancı ot ilaçlaması yapılacaksa çim ekiminden önce yapılmalı ve toprak temizlenmelidir.

 5 - Ekimden bir süre sonra toprak yerleşir ve 3-4 cm seviye düşer bu nedenle yolları yaparken bu seviye dikkate alınmalıdır