Facebook
Instagram
Facebook
Instagram
Çim Türleri

İNGİLİZ ÇİMİ - Lolium perenne - PERENNIAL RYEGRASS

Tohum iriliği fazla olan, kolay tesis olan, kardeşlenmesi çok ve kolayca çimlenen bir bitkidir. Aşırı sıcak soğuk kuraklıktan etkilenir. Gölge alanlar için dayanımı zayıftır. Basılma ve çiğnenmeye karşı çok dayanıklıdır. Bu sebepten futbol sahaları gibi kullanımı fazla olup yıpranan alanlar için en uygun bitkidir.

İngiliz çiminin hızlı gelişmesi, basılma ve çiğnenmeye karşı dayanıklı oluşu, bol yaprak oluşturması, gerek saf gerekse karışımlarda yüksek oranda kullanılmasına neden olmaktadır.

 

ÇAYIR SALKIM OTU - Poa pratensis - KENTUCKY BLUE GRASS

Koyu yeşil renkli, çok sık ve ince dokulu ve kaliteli çim örtüsü oluşturan bir bitkidir. Çimlenmenin yavaş olmasına karşı, tesis olduktan sonra kök sapları ile hızla yayılır. Soğuk hava koşullarına dayanımı çok iyi, gölge ve kurak dayanımı zayıftır. Basılma ve çiğnenmeye dayanıklıdır. Rekabet gücü yüksek olan bu tür, uygun koşullarda kök sapları ile hızla yayılarak karışımdaki diğer bitkilerin aleyhine gelişir. Ağır kullanılan ve yıpranan alanlarda kök sapları ile yeniden gelişerek sorunlu bölgelerin revejetasyonunu sağlar. Futbol sahalarında Lolium sp. yi tamamlayan bir tür olarak kabul edilebilir.

 

KÖK SAPLI KIRMIZI YUMAK - Festuca rubra var. rubra - CREEPING RED FESCUE

Renk koyu yeşil, ince yapılı, üniformitesi ve kalitesi yüksek bir çim örtüsü oluşturan bir varyetedir. Gelişim kuvvetlidir ve kök sapları ile kısa sürede yayılır. Gölge koşullarda gelişimi çok iyi ve bu alanlar için yapılan karışımlarda kısa sürede baskın hale geçer. Çimlenme gelişmesi Lolium türlerinden yavaş, Poa türlerinden hızlıdır. Soğuğa dayanımı iyi, basılma, çiğnenme ve sıcak dayanımı orta derecededir. Gölge koşullar için yapılan karışımlarda ideal bir varyete olduğu için bu tip alanlarda kısa sürede çim alana hakim olur.

 

ADİ KIRMIZI YUMAK - Festuca rubra var. commutata - CHEWINGS FESCUE

Narin, dik gelişen, ince yapılı ve yumak şeklinde kardeşlenerek sıkı bir şekilde çim örtüsü oluşturan bir varyetedir. Soğuk dayanımı zayıf, kurak ve özellikle gölge dayanımı çok yüksektir. Sık biçime karşı dayanıklı, basılma ve çiğnenmeye karşı dayanımı kök saplı kırmızı yumaktan daha iyidir. Karışımda rekabet gücü zayıf ve kök saplara sahip olmadığı için geniş boşlukları dolduramaz. Saf halde çim alanların yapımında pek kullanılmaz. Lolium sp. ve Poa sp. ile karışım olarak kullanlabilir. Birim alanda fazla kardeş oluşturmasından dolayı ve sıkı bir çim örtüsü meydana getirmesi nedeni ile spor sahalarına kök saplı kırmızı yumaktan daha uygundur.

 

NARİN KIRMIZI YUMAK - Festuca rubra var. trıchophylla - SLENDER RED FESCUE

Narin ve kısa kök sapları olan bir varyetedir. Kültürel istekler bakımından diğer kırmızı yumak varyetelerinden büyük bir faklılığı yoktur. Tuzluluğa ve kurağa karşı dayanımı daha iyidir. Kış aylarında iyi bir renk oluşturur.

 

UZUN YAPRAKLI YUMAK - Festuca ovina - SHEEPS FESCUE

Boyu kısa ve ince yapılı, gri yeşil renkli bir varyetedir. Kurağa, soğuğa ve gölge koşullara karşı dayanımı çok yüksektir. Basılma ve çiğnenmeye dayanımı zayıf, biçilmeye oldukça dayanıklı bir varyetedir. Tuzluluğa karşı dayanıklı çeşitleri de vardır. Daha çok yol şevleri ve problemli alanların bitki ile kaplanması amacıyla kullanılmaktadır.

 

KAMIŞSI YUMAK - Festuca arundinacea - TALL FESCUE

Diğer türlere göre kaba yapılı, uzun boylu, sert ve kalın yapraklıdır. Sık bir çim örtüsü oluşturarak yumak şeklinde gelişir. Köklerinin derine gitmesi nedeni ile kurak ve sıcağa dayanımı çok iyidir. Basılma ve çiğnenme dayanımı yüksektir. Su göllenen alanlarda ve drenajı zayıf topraklara dayanımı yüksektir. Soğuk ve gölge koşullara orta derecede dayanır ve derin biçimlerden zarar görür.

 

NARİN TAVUS OTU - Agrostis Tenius - COLONIAL BENDGRASS

Yapraklar narin, incele yapılı ve kısa boylu bir bitkidir. Kısa sülük ve kök saplarla oldukça yavaş gelişir. Kurak şartlara dayanımı zayıf, sıcak dayanımı oldukça iyidir.Gölge dayanımı orta derece, basılma ve çiğnenmeye dayanımı zayıftır. Çim alanların ince dokulu olması istenilen alanlarda kullanılır. Bu tür çok ince dokulu sık yapılı ve düzenli olarak dipten biçilen çim alanlar için ideal bir bitkidir.

 

BERMUDA ÇİMİ - Cynodon dactylon - BERMUDA GRASS

Bermuda çimi çok sık güçlü ve yoğun yapılı bir çim tabakası meydana getirmektedir, yaprak ayalarının eni dar olduğundan ince, çok ince veya orta dokulu bir yapı oluşturmakta, renk açık yeşilden koyu yeşile kadar değişirken, büyüme stolon ve rizomlarla tümüyle yatık bir formda gerçekleşmektedir. Kök sistemi saçak, yoğun ve oldukça derindir. Sıcakla kurağa son derece dayanıklıdır, ancak soğuğa çok duyarlıdır. Bu nedenle kışın, korunma sistemi gereği uyku dönemine girer ve tümüyle sararır. Bu sararma ve uyku hali toprak ısısının 15 derece altına indiğinde başlayıp, ilkbaharda tekrar bu sıcaklığın üzerine çıktığında sona erer ve bitki büyümesi yeniden başlar. Işığı çok seven bitkinin gölge dayanımı yok denecek kadar azdır.