Facebook
Instagram
Facebook
Instagram
Drenaj

Fazla yağış , suyun fazla verilmesi veya toprağın geçirimsiz olması gibi sebeplerle taban suyunun birikerek yükselmesi ve göllenmesi olayına DRENAJ PROBLEMİ diyoruz.

 

Drenaj başlı başına ciddi bir problemdir. Eğer bu sorun giderilmez ise meydana gelecek başlıca sorunlar şunlardır:

  • Drenaj problemi olan topraklar geç ısınır, bundan dolayı büyüme süresi kısalır ve bitkiler iyi gelişemezler.
  • Bitkinin iyi gelişmesi için suyun yanında hava da gereklidir. Fazla su, bitki kök bölgesindeki hava boşluklarını doldurarak hava akımını önler ve mikro organizma faaliyeti durur.
  • Bazı bitki hastalıkları ve parazitler drenaj problemi olan topraklarda daha sık görülür.
    Toprak yapısı drenaj problemi olan sahalarda bozulur.
  • Toprağa verilen fazla su, taban suyunun yükselmesine sebep olur. Böylece bitki kök bölgesi iyi gelişemez ve bitkiler iyi beslenemezler.
  • Denaj problemi olan bahçede ilk yağmurlarda belirli bölgelerde su birikintileri çim üzerinde yosunlaşmalar ve ağaç köklerinde aşırı sudan çürümeler meydana gelecektir.